Thành lập công ty bất động sản

15:45 29/07/2019

Nếu có khó khăn trong việc thành lập công ty bất động sản hãy liên lạc với công ty luật uy tín của chúng tôi để được tư vấn và thực hiện những thủ tục một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời.

Bất động sản là một lĩnh vực có tiềm năng sinh lời cao, tuy nhiên cũng tiềm ẩn không ít những rủi ro. Vậy điều kiện để thành lập công ty bất động sản như thế nào, dưới đây là những tư vấn của một công ty luật uy tín. 

 

* Thành lập công ty kinh doanh bất động sản hoạt động trong các lĩnh vực: 

- Mua bán, cho thuê bất động sản.

- Môi giới bất động sản. 

- Định giá bất động sản. 

- Hoạt động sàn giao dịch bất động sản. 

- Tư vấn bất động sản. 

- Quảng cáo và quản lý bất động sản. 

- Đấu giá bất động sản.

* Điều kiện thành lập công ty bất động sản:

- Những tổ chức, cá nhân khi đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản như: mua bán,cho thuê bất động sản, căn hộ, mặt bằng...thì yêu cầu khi đăng ký thành lập doanh nghiệp cần đăng ký mức vốn điều lệ tối thiểu 20 tỷ đồng (trước đây là 6 tỷ đồng). Tuy nhiên hiện nay có nhiều doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản họ không cần chứng minh đủ 20 tỷ nhưng họ vẫn hoạt động bình thường.

- Đăng ký kinh doanh các dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật.

- Những tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ về môi giới bất động sản.

- Những tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.

- Trong trường hợp công ty bạn kinh doanh sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.

* Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh bất động sản:

- Bản đề nghị cấp Giấy chứng đăng ký kinh doanh.

- Dự thảo điều lệ Công ty.

- Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặc Danh sách thành viên Công ty TNHH có hai thành viên trở lên.

-  Bản sao tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặc thành viên sáng lập Công ty TNHH.

- Bản sao chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề môi giới bất động sản, định giá bất động sản và Sàn giao dịch bất động sản.

- Xác nhận tài khoản ký quỹ của một Ngân hàng thương mại tại Việt Nam hoặc chính sách Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đối với khoản vốn Pháp định Quy định cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

- Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH, hoặc Biên bản họp Hội đồng cổ đông về việc cử người ký quỹ vốn pháp định vào Ngân hàng.

 

Nếu có khó khăn trong việc thành lập công ty bất động sản hãy liên lạc với công ty luật uy tín của chúng tôi để được tư vấn và thực hiện những thủ tục một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời.