Vấn đề về hợp đồng học nghề

13:38 10/03/2020

Vấn đề về hợp đồng học nghề Khái niệm Bộ luật Lao động 2012 quy định về hợp đồng học nghề là sự thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ giữa người đứng đầu cơ sở dạy nghề với người học nghề. Hợp đồng học nghề được phân loại theo hình thức và giá trị pháp lý:

Vấn đề về hợp đồng học nghề

Khái niệm 

Bộ luật Lao động 2012 quy định về hợp đồng học nghề là sự thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ giữa người đứng đầu cơ sở dạy nghề với người học nghề. Hợp đồng học nghề được phân loại theo hình thức và giá trị pháp lý:

- Theo hình thức, Hợp đồng học nghề được chia thành 2 loại là: Hợp đồng học nghề bằng văn bản và Hợp đồng bằng lời nói. Hợp đồng học nghề bằng lời nói chỉ được sử dụng trong trong trường hợp truyền nghề và kèm cặp nghề tại doanh nghiệp.

- Theo giá trị pháp lý: Hợp đồng học nghề chia thành 2 loại là Hợp đồng học nghề hợp pháp và Hợp đồng vô hiệu. Hợp đồng hợp pháp là đáp ứng đủ điều kiện về chủ thể giao kết, nguyên tắc giao kết, nội dung, hình thức…. Hợp đồng vô hiệu từng phần khi có 1 hoặc 1 số nội dung trong hợp đồng trái luật không ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của các nội dung còn lại. Hợp đồng vô hiệu toàn bộ là vi phạm các điều cấm : nghề học bị cấm, chủ thể không đáp ứng điều kiện luật định hay vi phạm nguyên tắc giao kết Hợp đồng..

 >>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội

Nội dung của Hợp đồng học nghề:

Phải bao gồm nội dung chủ yếu: Tên nghề học, kỹ năng nghề đạt được

- Nơi học và nơi thực tập; - thời gian hoàn thành khóa học; - mức học phí và phương thức thanh toán; - trách nhiệm bồi thường khi vi phạm Hợp đồng. Trong điều kiện nhất định có thể thay đổi nội dung của Hợp đồng cho phù hợp điều kiện thực tế.

Nếu học nghề theo hình thức kèm tại doanh nghiệp thì phải thêm nội dung về tiền lương (mức lương không được thấp hơn 70% mức lương cấp bậc của công việc đó)

Trường hợp Hợp đồng học nghề được giao kết giữa người học nghề và doanh nghiệp tuyển người đi học nghề để sử dụng thì có thêm nội dung về thời hạn làm việc cho doanh nghiệp sau khi học xong, cam kết của Doanh nghiệp về việc giao kết Hợp đồng lao động với người học sau khi hết học, tiền lương cho trường hợp tham gia làm ra sản phẩm trong khi học nghề.

  Giao kết hợp đồng học nghề:

Điều kiện chủ thể: Người học nghề phải đủ 13 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe, ở 1 số ngành nghề nhất định theo danh mục Nhà nước quy định tuổi học có thể thấp hơn 13. Cơ sở dạy nghề thì thành lập phải đáp ứng đủ điều kiện luật định gồm nội dung và thủ tục: có trường sở, khả năng tài chính, thiết bị dạy học,  giáo viên, quản lý phải đủ về số lượng và năng lực, thủ tục đăng ký hoạt động theo quy định pháp luật.

Nguyên tắc giao kết Hợp đồng: tự nguyện, bình đẳng, không trái pháp luật

- Trình tự giao kết: Pháp luật không quy định nhưng thường diễn ra theo 3 bước đề nghị giao kết Hợp đồng, thỏa thuận các nội dung liên quan đến vấn đề học nghề và giao kết hợp đồng

Thực hiện hợp đồng: Pháp luật không quy định nhưng trên thực tế, các bên thường thực hiện Hợp đồng ngay khi hóa học bắt đầu.

Chấm dứt Hợp đồng học nghề: chấm dứt do hết hạn Hợp đồng, kết thúc khóa học, người học nghề đi nghĩa vụ quân sự, hai bên thỏa thuận chấm dứt, một bên đơn phương chấm dứt.. 

>>>> Xem thêm: Tư vấn thành lập công ty tại Hà Nội