Cách kiểm soát âm lượng trên AirPods

10:18 01/12/2020

Hướng dẫn bạn cách sử dụng Siri và Apple Watch để điều khiển âm lượng trên AirPods

Cách kiểm soát âm lượng trên AirPods

Thông thường, bạn sử dụng bất kỳ thứ gì mà AirPods của bạn được kết nối (như iPhone hoặc Apple TV) để thay đổi âm lượng; việc thay đổi âm lượng của những thiết bị đó sẽ thay đổi âm lượng của AirPods vì không có điều khiển âm lượng trực tiếp trên chính AirPods. Hướng dẫn bạn cách sử dụng Siri và Apple Watch để điều khiển âm lượng trên AirPods.